Ansök till Media på TroxMC

Som Media får du lite fler förmåner som till exempel att kunna skriva ut att man är live eller liknande. Man får även allt som Galaxy har tillgång till!

Din information, oavsett om den har delats offentligt eller privat tidigare, kommer inte att säljas, utbytas eller ges till något annat företag av något personligt / kommersiellt skäl alls.
Skriv lite om dig själv och vad du gör. Varför ska vi välja dig?
Selected Value: 0