Textur Paket

Har du problem med Textur-Paketet? Se här hur du fixar det:

1. Klicka på servern för att göra den markerad.

2. Klicka sedan på “Edit” nere i vänstra hörnet.

3. Klicka sedan på “Server Resource Packs” till den är inställd på “Enabled”.

4. Testa gå med på servern igen. Om det inte fungerar så var vänlig och kontakta en i personalen!